Forside

Grundejerforeningen

MARIEVÆNGET

Skanderup

Velkommen til Marievænget i Skanderup, Lunderskov.

Denne side er i den nuværende form alene tiltænkt grundejerne i vores grundejerforening.

Området

Marievænget har to større områder, som grundejerforeningen har pligt til at vedligeholde. Det ene område er nu henlagt til græsareal. Det andet område består af en fin legeplads, som benyttes meget.


Udover de to områder står grundejerforeningen også for vejens snerydning.

Arrangementer på Marievænget

 

Tidligere blev der afholdt gadefest på Marievænget. Dette er desværre gået lidt i sig selv. Derimod har vi fast hvert år en julestue, hvor vi mødes i december over en kop gløgg og æbleskiver. Vi har også den årlige generalforsamling, hvor vi spiser pizza og hygger. Til sidst skal nævnes legepladsdagen, hvor man giver en hånd med at vedligeholde legepladsen, og vi hygger med pizza efter et par timers arbejde.


Har man lyst til at arrangere noget for vejen, er man altid velkomne til at sætte noget i gang.


Bestyrelsen bakker 100% op omkring et godt initiativ.

Copyright @ All Rights Reserved